събота, 16 януари 2016 г.

липсваше ми

Липсваше ми...
А сега е топло с теб...
Нека ни е топло...